PRP คือ อะไร ?
  • 25 เมษายน 2019
  • 420
  • 0
PRP คืออะไร ? PRP (Platelet rich plasma) คือ การนำเลือดมาปั่นด้วยเครื่องปั่นพิเศษ จนทำให้มีการแยกชั้นของ Plasma ออกมา...
อ่านต่อ