พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ (หมอขนม) 

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เวชศาสตร์ความงามและการชะลอวัย 

 

 คุณวุฒิ

 -Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (M.D.)

 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -Master of Science in dermatology Mae Fah Luang University (MSc. Dermatology)

 ปริญญาโท ตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

 การศึกษาหลังปริญญา 

 -Fellowship in Dermatology Mae Fah Luang University 

 -Diploma in American board of Anti-aging and Regenerative medicine (A4M)

 -Fellowship in Dermatology and Allerology, Juntendo University, Tokyo

 -Certificate in attending Anatomy master class, Chulalongkorn University 

 -Membership of Thai association and acedemic of cosmetic surgery (TACS)

 -Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)

 -Chelation medical association,Thai (CMAT)

 

 

 

 

  นพ.จักรพงษ์ ทองแสน (หมอบ๊อบ)

 

  คุณวุฒิ 

  - Doctor of medicine Rangsit University(M.D.)

  - Master of Science in dermatology (MFU)

  ปริญญาโทตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

 การศึกษาหลังปริญญา

 - Diploma board of anti aging and regenerative medicine (A4M,USA)

 - Certified facial plastic training program with Dr.wiwat tatirat

 - Fellowship of Korean College of Cosmetic Surgery(KCCS)

 - Member of thai association and acedemic of cosmetic surgery (TACS)

 - Member of Aesthetic and antiaging surgical science (A2S)

 - Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)

 - Certified traning course of hair transplant(biofibre)