6 เหตุผลที่ใครๆ ต่างเลือกฉีด PRP ที่โรสลิน เวลเนส เซ็นเตอร์
  • 26 July 2019
  • 205
  • 0
  6 เหตุผล ที่ใครๆ ต่างเลือกฉีด PRP ที่โรสลินเวลเนส เซ็นเตอร์  1. หมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ช...
Read More
PRP คือ อะไร ?
  • 25 April 2019
  • 647
  • 0
  PRP คือ ฉีดเกล็ดเลือดเข้าหน้า เพื่อความอ่อนเยาว์      วิธีการศัลยกรรมแบบนี้ได้รับความนิยมอย่าง...
Read More